Vant storkontrakt om megling for Trondheim kommune

De ansvarlige for Eiendomsmegler 1-avtalen med Trondheim kommune. F.v. Joar Kjeldseth, leder for næringsavdelingen i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge, Eirik Jacobsen, salgsdirektør i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge og Marius Lyng, ansvarlig eiendomsmegler og ansvarlig for avtalen i Eiendomsmegler 1. Foto: Eiendomsmegler 1 - montasje MN24