Pengedryss fra EU til to teknoselskap i Trondheim: - En tidlig julegave

Fra venstre: Administrerende direktør i Mode Sensors, Lars Lydersen, administrerende direktør i CrayoNano, Jo Uthus og teknologidirektør i CrayoNano, Ida Høiaas. Foto: Richard Sagen