Bankene venter videre fall i første kvartal 2024, skriver sentralbanken i en pressemelding torsdag.

Etterspørselen etter lån med pant i bolig falt noe i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med kvartalet før. Bankene venter at det vil fallere videre i første kvartal i år.

Samtidig holdt kredittpraksisen overfor husholdningene seg mer eller mindre uendret i fjerde kvartal. Her venter ikke bankene noen endring i første kvartal. Også etterspørselen etter lån til ikke-finansielle foretak holdt seg uendret.

Bruken av avdragsfrihet økte litt i fjerde kvartal, og bankene forventer at den vil øke litt videre i første kvartal 2024.

– Rentevåpenet virker

Utviklingen er en lettelse for Norges Bank, mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

– Dette gjenspeiler tiden vi lever i, der renten er satt for å dempe presset. Det viser at rentevåpenet virker. Det er Norges Bank fornøyd med, og samtidig er de nok litt lettet over at utslagene ikke er enda større, sier Knudsen.

Norges Bank hevet i desember renten med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent med signal om at den vil holde seg der en god stund fremover.

Økte boligpriser

Boligprisene steg med 0,5 prosent i løpet av fjoråret. Men med høy prisvekst i resten av samfunnet, betyr det også at boligprisene reelt sett falt.

Til sammen ble det solgt 90.732 boliger i Norge i 2023, som er 0,8 prosent færre enn i 2022.

DNB Eiendoms prognose tilsier at boligprisene i gjennomsnitt skal opp 2–3 prosent i 2024.