Mandagens snittpris per kWh er 20,4 øre lavere enn søndag og 16,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen mandag på 74,8 øre per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 26,6 øre lavere enn søndag og 0,6 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,14 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 74,8 øre, dekkes 1,6 øre.

Minsteprisen blir på 52,8 øre per kWh mellom klokken 20 og 21.