Fiskedøgnene ble auksjonert bort i Oslo på den årlige auksjonen til Redd Villaksen. Kronstadposten melder at det aldri er blitt betalt så mye for laksefiske i Altaelva på auksjon. Prisen er dobbelt så høy som i fjor.

For 520.000 kroner får kjøperen fiske i Stengelsen den 20. juli og i Langstilla dagen etter. Inntektene fra salget går til Redd Villaksen, en ideell stiftelse som arbeider for å sikre livskraftige bestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag.

Kronstadposten skriver at kjøperen er ukjent, men at det er samme person som vant auksjonen i 2019. Da satte koronapandemien en stopper for fiskeeventyret.