Pollestad har vurdert det slik at han er inhabil eller nær grensen for inhabilitet i saker som gjelder vedtak knyttet til regler for ulike raser av slaktekylling, skriver Nationen.

Spørsmålet er aktualisert i arbeidet med ny stortingsmelding om dyrevelferd.

Pollestad har trukket denne konklusjonen på bakgrunn av en uttalelse han tidligere har bedt om fra Justisdepartementets lovavdeling, heter det i et skriv fra regjeringen fredag formiddag.

I statsråd fredag var Oddmund Hoel oppnevnt som settestatsråd for Pollestad.

Hoel skal behandle saker hvor statsråd Pollestad er inhabil eller nær grensen for inhabilitet på bakgrunn av sin fars og brors tilknytning til Hå Rugeri AS, skriver Nationen.