Det viser en undersøkelse gjennomført av Opinions samfunnsmonitor blant 1003 personer over 18 år i januar.

– 3 av 10 nordmenn (28 prosent) svarer at de ofte fryser på grunn av strømsparing. Så da er det kanskje ikke så rart at å redusere forbruket ytterligere for flere vil gå utover livskvaliteten, sier seniorrådgiver Sunneva Kilsti.

Det er også en tydelig forskjell mellom kjønnene. 47 prosent av mennene svarer at de vil få dårligee livskvalitet ved redusert forbruk. 34 prosent av norske kvinner svarer det samme.

Over halvparten, 55 prosent, svarte at de ikke får redusert livskvalitet. 4 prosent svarer vet ikke.

– Mange er opptatt av at dagens bruk- og kast-kultur verken er bra for dem selv, naturen eller klimaet. Mange ønsker et enklere liv med færre ting. Dette er nok med på å forklare de ferske tallene som viser at mer enn halvparten av befolkningen ikke forbinder redusert forbruk med dårligere livskvalitet, sier Kilsti.

Det underbygges også av tallene i undersøkelsen. Over 7 av 10 (74 prosent) mener det vil være bra for natur og klima med redusert forbruk.