Egentlig skulle forbudet mot mentolsigaretter ha kommet til Norge for lenge siden, som del av EUs tobakksdirektiv. Myndighetene har tidligere signalisert at det skulle bli innført i 2021.

– Gjennomføringen av direktivet i Norge har blitt forsinket på grunn av prosesser i EU og andre EFTA-land. Departementet forventer at direktivet vil tre i kraft i Norge i løpet av 2024. Da vil også smaksforbudet tre i kraft her, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Klikksigarettene har blitt svært populære i Norge de siste årene. De inneholder én eller flere kuler i filteret med mentol eller andre smaker, som man klemmer på for å frigjøre aromaen. I tråd med EUs tobakksdirektiv er de forbudt i store deler av Europa.

Det blir også forbudt med rene mentolsigaretter eller andre typer sigaretter med smak.

– Før direktivet kan implementeres i norsk rett må det inn i EØS-avtalen. Grunnet prosesser internt i EU, som ligger utenfor norsk kontroll har dette tatt tid, sier avdelingsdirektør Erlend Bø i Helsedirektoratet til NTB.

Han sier også at innføringen av forbudet vil skje i 2024, men kan ikke gi noen nærmere dato.

Torsdag vedtar Stortinget også et forbud mot å selge e-sigaretter med smakstilsetninger. Dette trer i kraft samtidig med at det blir lov å selge e-sigaretter med nikotin i Norge neste år.

Smaksforbudet betyr i praksis at det kun kan selges e-sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere med smak av tobakk.