Søndagens snittpris per kWh er 33,6 øre lavere enn lørdag og 1,5 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele januar endte på 43,9 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen søndag på 74,4 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 12,5 øre lavere enn lørdag og 23,2 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,057 kroner.

Minsteprisen blir på 11,7 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.

Sjekk Adresseavisens strømoversikt her