Etter mange nyheter om svikt i forsyningen av norske egg, melk og poteter var det møte hos landbruksministeren tirsdag. Tine uttrykte at melkesituasjonen forhåpentligvis er tilbake til normalen i mars, mens Nortura mener eggeimport vil være nødvendig i perioder gjennom året.

Potetmangelen har fått mindre oppmerksomhet, men vil trolig ramme hardere utover våren. Lagerbeholdningen har falt med rundt 36 prosent, og 65 prosent for mandelpotet. Andre norskproduserte grønnsaker blir det også mindre av framover.

- Vi har samlet veldig mye potetproduksjon i Innlandet fylke. Det ble veldig rammet av uværet Hans, og da har det vist seg at mange av potetene enten ikke kan høstes eller er dårlige, sier Solberg til NTB.

Eggmangelen skyldes i stor grad at det er store problemer med salmonella og fugleinfluensa i Europa, noe Solberg tilskriver det industrielle landbruket som er mer vanlig på kontinentet. For melkas del peker han på ren økonomi.

- Grunnleggende så er jo hovedutfordringen at tallgrunnlaget politikerne bruker for å beregne økonomien i landbruket, er feil. Derfor er det lav produksjonsvilje blant norske bønder, og særlig melkebønder, sier Solberg.

Tallgrunnlaget som brukes for å beregne bøndenes inntekt, har vært en kampsak for Småbrukarlaget lenge.