Mandag er spotprisen fra Midt-Norge og nordover på under 130 kroner/MWh. Det er den laveste prisen i disse områdene så langt i år.

I sør ligger derimot prisen på vel 1.350 kroner/MWh, altså 135 øre per kilowattime, skriver Europower.

Søndag og mandag for en uke siden var strømprisene i Sør-Norge mer enn sju ganger høyere enn prisene lenger nord, noe som også var ny rekord.

Mandag blir det høyest strømpriser i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge. Mellom klokken 17 og 18 vil strømprisen der ligge på 1,38 kroner per kilowattime (kWh).

Det viser foreløpige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Midt- og Nord-Norge blir prisen 0,13 kroner per kWh på sitt høyeste.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. Dusjer man i ti minutter, brukes det cirka 6,5 kWh, men det avhenger av hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil mandag ligge på 0,86 kroner per kWh. Det er 0,01 kroner mindre enn på søndag og 0,41 kroner mer enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm mandag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 1,35 kroner per kWh. Deretter kommer Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,12 kroner

I tillegg til spotprisen på strøm kommer nettleie, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Den laveste kWh-prisen mandag blir mellom klokken 3 og 4 på natten i Nord- og Midt-Norge, da på 0,10 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,30 kroner.

Lørdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,46 og 0,11 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,67 og 0,29 kroner per kWh.