229 milliarder brukt på krisetiltak gjennom pandemien

foto