- Det er ekstremt stor etterspørsel etter denne typen bolig

foto