Norges Miljøvernforbund (NMF) anmeldte onsdag rømmingen til politiet i Trondheim.

– NMF ser svært alvorlig på all rømming av laks, men er spesielt bekymret ettersom den rømte laksen også var alvorlig syk. Smitter denne laksen til villaks i elvene Trondheimsfjorden, kan det fort bety kroken på døren for en del stedegne villaksstammer i fjorden, sier regionleder Arne Roger Hansen for NMF i Midt-Norge i en epost til NTB.

Kyst.no omtalte anmeldelsen først.

Går trolig opp i elvene

Den slakteklare fisken i anlegget hadde en snittvekt på 7,3 kilo og var smittet av to alvorlige laksesykdommer: Bakteriell nyresyke (BKD) og nyresykdommen PD var påvist på laks i anlegget. På grunn av smitten var anlegget på Reitholmen i Hitra båndlagt av Mattilsynet.

Fordi den rømte laksen er såpass stor, mener fiskehelseprofessor Are Nylund ved Universitetet i Bergen at det er overveiende sannsynlig at fisken kommer til å gå opp i elvene. Det gir betydelig smittefare for BKD til villaks.

– Vi vet at laksen er nær rødlistet og at BKD kan gi dødelighet til yngel, så dette er alvorlig, sa Nylund til Dagbladet tidligere denne uken.

Beklager på det sterkeste

Lerøy Midt oppdaget en notskade på anlegget ved Reitholmen i Fillfjorden i Hitra kommune på kvelden søndag 5. mai.

– Vi beklager hendelsen på det sterkeste. Dette skal ikke skje. Vi har en visjon om null rømming og tar dette svært alvorlig. Vår prioritet nå er å begrense skadeomfanget og lære av hendelsen for å unngå fremtidige rømninger, sa daglig leder Harald Larssen i Lerøy Midt i en pressemelding mandag kveld.