Signicat ansetter for å styrke internasjonale satsinger

foto