Reitan om Midtby-satsingen: – Dette har evighetens perspektiv