Onsdag 20.april er det søknadsfrist for samordnet opptak til høyere utdanning.

Kun 14 prosent av jenter mellom 15-25 år vurderer en utdannelse eller karriere innen teknologi, mot 44 prosent av guttene, viser en undersøkelse gjennomført av selskapet Tietoevry.

NHO kompetansebarometer viser at halvparten av norske bedrifter mangler IT-kompetanse. Teknologibransjen i Norge opplever samtidig et stort underskudd på arbeidskraft.

Tankevekker

– Funnene er unektelig en tankevekker. Samfunnet har et stort og økende behov for IT- og teknologikompetanse, og det er helt avgjørende for samfunnsutviklingen at også kvinner søker seg til teknologiutdanninger og velger jobber innen IT og teknologi, sier Camilla Sorknes, Head of Banking Essentials i Tietoevry i en pressemelding.

På vegne av Tietoevry har YouGov gjennomført en undersøkelse for å finne ut hvorfor det er så mange færre jenter enn gutter som velger teknologi som karrierevei. Og som årsak til at de ikke vurderer å studere IT og teknologi sier 51 prosent av jentene under utdannelse at det er fordi det virker kjedelig. 44 prosent synes det samme blant alle kvinner, ifølge Tietoevry.

Lite endring

I fjor var kun 35,4 prosent av søkerne til ingeniør- og teknologifag ved samordnet opptak jenter. Ved dagens søknadsfrist er det sannsynlig at tallene ikke vil ha endret seg mye fra fjoråret, mener Sorknes.

Undersøkelsen viser også at 42 prosent av de kvinnelige studentene og elevene synes en utdanning eller karriere innen teknologi virker for komplisert. Kun 25 prosent av gutta bruker dette som begrunnelse for at de ikke vurderer en teknologikarriere.

– Livene våre blir stadig mer avhengig av teknologi, og dersom fremtidens løsninger utelukkende utvikles av menn, blir den også utviklet for menn. Mangfold er viktig for samfunnet generelt og næringslivet spesielt. Vi må ha med både menn og kvinner, uttaler Sorknes.