Det kommer fram i kvartalsresultatet som ble lagt fram tirsdag morgen.

Underskuddet før skatt i samme periode i fjor var 2,3 milliarder svenske kroner.

Inntektene var i andre kvartal på 7 milliarder svenske kroner, noe som var langt bedre enn samme kvartal i fjor da de endte på 1,9 milliarder kroner.

Antallet passasjerer økte i andre kvartal med 28 prosent, sammenlignet med samme kvartal i koronaåret 2021.

SAS-aksjen har falt med 31 prosent i år og koster nå 88 øre. Det gir flyselskapet en børsverdi på drøyt 6 milliarder svenske kroner.

Forhandler

Den svenske Wallenberg-familien, samt den svenske og danske stat er storeiere i SAS. Den norske stat solgte sin eierandel i 2018.

Selskapet forhandler fortsatt på overtid med kreditorer og fagforeninger for å unngå konkurs og vil nå forsøke å omgjøre 20 milliarder kroner i gjeld til aksjer. Det «vil innebære en betydelig utvanning for eksisterende aksjonærer» skriver selskapet i en pressemelding.

Dersom forhandlingene med kreditorene lykkes, vil SAS forsøke å hente inntil 9,5 milliarder svenske kroner i frisk egenkapital.

Flere flyr

Koronapandemien har nå avtatt og stadig flere reiser med fly igjen, men krigen i Ukraina har skapt nye problemer i form av høyere drivstoffpriser og styrket dollar.

Forsinkede leveranser, konflikt med flygerne og mangel på mannskap skaper også problemer for SAS, som har måttet kansellere flere tusen avganger i sommer.

SAS tar i sin langtidsplan sikte på å kutte de årlige kostnadene med 7,5 milliarder kroner innen 2026 og har nylig hyret konsulentbyrået FTI Consulting for å få fart på prosessen, ifølge Bloomberg.