Det kommer fram i et brev fra NVE til Statnett torsdag, melder Europower.

Brevet er et svar på et brev fra Statnett forrige fredag, der Statnett uttrykker sin bekymring for at kraftprodusentene ikke har endret adferd når det gjelder eksportvolumer og priser siden Statnett økte sin beredskap i Sør-Norge fra «normal» til «stram» i slutten av mai.

Myndighetene er blant annet bekymret over historisk lave vannmagasiner i prisområde NO2, Kristiansand.

NVE-sjefen, Kjetil Lund, skrev fredag et innlegg i Aftenposten der han uttrykker sin bekymring for det økte risikobildet som er i energimarkedene etter den russiske invasjonen av Ukraina. Han skriver at kraftprodusentene kan ta inn over seg «det endrede risikobildet når de disponerer vannet».

– I praksis betyr det å holde tilbake vann slik at magasinfyllingen til høsten er tilstrekkelig høy til å takle uforutsette hendelser neste vinter og vår, skriver Lund.

Etter Statnetts oppgradering av beredskapen i mai, har ikke produsentene endret adferd og det produseres fortsatt for eksport ut av Sør-Norge.