Presset på regjeringen til å handle i strømkrisen øker. «Handlingslammet» og «det har gått for langt», sier opposisjonen om håndteringen så langt.

Høyre, Frp, SV, Venstre og Rødt støtter en hasteinnkallelse av Stortinget for å instruere regjeringen i strømpolitikken. Presidentskapet skal avgjøre dette mandag 8. august.

– Jeg tror regjeringen undervurderer det skrikende behovet og forventningene blant folk, både fra husholdninger, bedrifter og fagbevegelser, om å ta mer politisk kontroll over kraften, sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø til NTB.

Høyre-leder Erna Solberg er med Frp, Rødt og SV på å hasteinnkalle Stortinget i forbindelse med strømkrisen. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

Nye støtteordninger?

Bakteppet er at vannmagasinene, særlig i Sør-Norge, er på et historisk lavt nivå. I tillegg har krigen i Ukraina sendt energiprisene i været da Russland har redusert gasseksporten til europeiske land. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har sagt at det kan være behov for rasjonering av strøm neste år.

– Vi har altfor lenge hørt at regjeringen har pekt på markedet. Men den situasjonen vi har i dag med høye strømpriser og lav fyllingsgrad, har kommet nettopp fordi kraften i for stor grad har blitt overlatt markedet, sier Bergstø.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier nå at regjeringen ser på flere mulige støtteordninger og vurderer enda flere tiltak.

Finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke snakke med NTB om strømkrisen. Etter gjentatte henvendelser viser rådgiveren hans til Sps stortingsgruppe isteden.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) får kritikk fra flere kanter for ikke å ta grep i forbindelse med strømkrisen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Endre kraftpolitikken

SV mener regjeringen har vært treige på banen. De vil samle Stortinget blant annet for å se på nødvendige grep med forsyningen og de økte prisene.

– Vi mener at det må stilles krav til høyere fyllingsgrad i magasinene og at eksporten reguleres etter hensyn til forsyning og strømpris i Norge, sier Bergstø.

SV-lederen vil også endre avtalene Norge har med Tyskland og Storbritannia

I 2012 inngikk den daværende rødgrønne regjeringen avtaler med Tyskland og Storbritannia om undersjøiske strømkabler. Kablene skulle sikre billig energi begge veier, slik at Norge kan kjøpe vindkraft når det blåser mye i de to landene, mens de kan kjøpe vannkraft fra Norge i perioder med mye nedbør.

– Før avtalene ble inngått ble det sagt at dette ikke ville virke inn på prisene, men nå ser vi at det stikk motsatte har skjedd, sier Bergstø.

– Om det finnes politisk vilje er det mulig med større endringer. Hvis det er allmenne hensyn som gjør det nødvendig å trekke eller endre avtalen, er det fullt mulig. Det står i konsesjonsvilkårene, sier hun videre.

Hun mener regjeringen må ta politisk kontroll over situasjonen og regulere strømeksporten.

Nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen vil ha makspris på strøm og krav om å begrense produksjon fra magasinene for eksport. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Stortinget må på banen

I tillegg vil SV at også bedrifter skal omfattes av strømstøtteordningen.

– Med dagens situasjon er det fare for arbeidsplasser. Vi må sikre fastprisavtaler og forutsigbarhet. Jeg er bekymret for den kraftkrevende industrien, sier Bergstø.

– For mange små- og mellomstore bedrifter så kan de høye strømprisene bety kroken på døra, sier hun videre.

Nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt synes signalene fra Støre om at regjeringen vil se på nye løsninger er bra.

– Men dette har vi egentlig hørt lenge. Arbeiderpartiet og Senterpartiets stortingsgrupper bør innse at Stortinget nå må samles, sier hun til NTB.

– Vi har forslag om makspris og krav om å begrense produksjon fra magasinene for eksport. Men vi vil at partiene skal samles og diskutere løsningene sammen, legger hun til.

Makspris og strømstøtte

Også Frp og Høyre vil hasteinnkalle Stortinget.

– Regjeringen har nok en gang vist at de er totalt handlingslammet når de skal håndtere kriser, og derfor må Stortinget gripe inn igjen, sier andre nestleder Bård Hoksrud i Frps stortingsgruppe.

Frp har i likhet med Rødt foreslått makspris på strøm som ett av tiltakene. Rødt vil sette makspris for hvor mye strøm kan selges for, mens Frp vil sette et tak for hvor mye forbrukerne betaler og at staten dekker resten.

Høyre avviser tiltak som makspris og eksport på strøm. Årsaken er at de mener det vil forverre situasjonen ytterligere. Partileder Erna Solberg sier imidlertid at partiet vil øke strømstøtten til 90 prosent av kostnader over 70 øre, og er åpen for å hasteinnkalle Stortinget i ferien for å få dette til.

– Alle trodde det ville bli lavere priser og mindre forbruk i sommer. Men prisene har blitt høyere, særlig på Sør- og Vestlandet. Derfor går vi inn for 90 prosent allerede fra september av, sier hun til NTB.

Sørger for flertall

For å hasteinnkalle Stortinget kreves det flertall blant partiene. De siste ut til å åpne for en hasteinnkalling er Venstre, som samtidig sørger for flertall for å avbryte ferien til Stortinget.

– Hvis Stortinget må samles for å dette på plass allerede fra september, er Venstre forberedt på å avbryte ferien, sier Venstre leder Guri Melby til NTB og legger til:

– Vi må få på plass en ordning som skaper trygghet for at folk kan betale strømregningen sin. Det er også mange bedrifter som sliter, derfor må utsatte deler av næringslivet inn i en ny løsning, sier hun.

KrF-leder Olaug Bollestad tar til orde for eksportstopp av strøm.

– Dette har gått altfor langt. KrF vil ha en stopp av eksport fram til vi har fylt opp vannmagasinene til et forsvarlig nivå. Nå må vi gjøre det vi kan for å unngå at strømregningen i vinter ikke når nye rekorder, sier hun til NTB.

Også i LO og grasrota i Senterpartiet og Arbeiderpartiet murres det. Sp-veteran Per Olaf Lundteigen ba tirsdag om grep fra regjeringen innen mandag.