Henter to milliarder i ny aksjekapital

Lars Ove Løseth. Foto: Aurora Eiendom