Disse trønderske prosjektene får penger fra Statskog

foto