Disse trønderske prosjektene får penger fra Statskog