Det kommer fram i tilsynets høringssvar på regjeringens forslag om strengere regulering av strømsalg, skriver Europower. Høringsfristen er onsdag.

– Inntrykket er at de fleste utfordringene i dagens strømmarked mer enn noe annet skyldes uvitenhet hos strømselskapene, skriver tilsynet.

Ifølge Forbrukertilsynet har ikke tilsynet ressurser nok til å følge opp bransjen.

– Hovedutfordringen i dagens strømmarked er ikke et ufullstendig regelverk, men Forbrukertilsynets relativt knappe ressurser til å drive veiledning og håndheving, skriver de.