Ifølge DNB Markets mener markedet det er omtrent like stor sannsynlighet for det ene som for det andre. Norges Banks beslutning offentliggjøres torsdag formiddag.

På det siste rentemøtet satte Norges Bank opp styringsrenta med 50 basispunkter for tredje gang på rad. Dette kalles ofte en «dobbeltheving», siden det vanlige er at sentralbanken endrer renta med 25 basispunkter.

DNB holder en knapp på at det også denne gangen blir en renteheving på 0,5 prosentpoeng.

Flere grunner

– Det er flere grunner til det. For det første har rentene ute steget vesentlig siden september, skriver Kyrre Aamdal i DNB Markets i en analyse denne uka.

Onsdag avslutter den amerikanske sentralbanken Federal Reserve sitt rentemøte. Det er ventet at styringsrenta blir hevet med 0,75 prosentpoeng for fjerde gang på rad, påpeker Aamdal.

– For det andre ser det ut til at kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi er litt høyere enn Norges Bank la til grunn i sin pengepolitiske rapport fra september, skriver han.

De viser til at veksten i fastlands-BNP har vært noe sterkere de siste månedene enn Norges Bank anslo i september. I tillegg har registrert arbeidsledighet blitt liggende litt lavere enn anslaget til Norges Bank.

For det tredje ble prisstigningen i september høyere enn det Norges Bank har lagt til grunn. Sentralbanken vil neppe risikere å komme bakpå i rentesettingen slik at de blir nødt til å heve renta mer lenger fram i tid, mener Aamdal.

– Fornuftig å bremse

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror derimot Norges Bank nøyer seg med en renteheving på 25 basispunkter til 2,50 prosent torsdag.

– Nå har de satt opp styringsrenta mye på kort tid, og da er det fornuftig å stoppe litt opp for å se hvordan dette virker. For det tar tid før økt rente slår ut i etterspørselen, sier Jullum til Dagens Næringsliv.

Det samme venter seks av ni økonomer som TDN Direkt, et nyhetsbyrå for finansmarkedet, har snakket med.

Jullum tror også det blir den siste rentehevingen på lang tid.

– Vi holder en knapp på at dette blir den siste rentehevingen i denne syklusen, og at vi ikke får noen heving i desember og heller ingen nye rentehevinger til neste år, sier han.

Ingen optimisme

Siden august i fjor har styringsrenta gått opp fra 0 til 2,25 prosent.

Årsaken til renteoppgangen er den skyhøye prisveksten i store deler av verden. I Norge har prisene økt med 6,9 prosent fra september i fjor til september i år, ifølge SSBs konsumprisindeks. Det er langt over målet på 2 prosent.

Selv om det skulle bli en renteheving på «bare» 25 basispunkter, er det liten grunn til optimisme, ifølge Jullum.

– Det er jo fordi vi tror at økonomien vil bremses veldig fort. Og før eventuelle rentekutt skal vi nok gjennom en periode med økt arbeidsledighet og flere konkurser sier han.