Det er legemiddelselskapet Eli Lilly som står bak slankemedisinen, som allerede finnes på markedet som medisin mot diabetes type 2, men da under navnet Mounjaro.

Zepbound ventes å ta opp konkurransen med Wegovy fra det danske selskapet Novo Nordisk. Den høye etterspørselen etter Wegovy har vært en gullgruve for den danske legemiddelindustrien.

Både Wegovy og nye Zepbound blir gitt med sprøyter. Det blir også Ozempic, som er diabetesversjonen av Wegovy.

Zepbound vil bli gitt til pasienter med fedme eller overvektige pasienter med minst én vektrelatert tilstand, som høyt blodtrykk, diabetes type 2 eller høyt kolesterol.