Det er klart etter at selskapet mandag la fram tall for fjerde kvartal. Nettoresultatet for hele 2023 ble på 4934 millioner euro, tilsvarende over 50 milliarder kroner. Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med 2022.

Økende renteinntekter bidro til overskuddet. Banken hadde renteinntekter på rundt 84 milliarder norske kroner og rentekostnader på 60 milliarder kroner. Selskapets styre har foreslått et utbytte på 0,92 euro per aksje, mot 0,8 euro i 2022.

Økte utlån i Norge

Til tross for en tøffere økonomisk situasjon for mange bankkunder økte Nordea utlånene med 26 milliarder kroner i Norge i fjor. Det samlede utlånet steg med 3,3 prosent gjennom 2023 til totalt 813 milliarder kroner.

Husholdningene har bremset litt opp på lånemarkedet, boliglån hadde eksempelvis en flat avslutning på året. Bedrifter driver derimot markedet oppover. Nordea økte utlån til bedrifter med 8 prosent sammenlignet med 4. kvartal i fjor.

– Rentene har kommet opp og er nå på det høyeste nivået på 15 år. Det ser vi påvirker husholdningene, som også treffes av den høye prisveksten. Men arbeidsledigheten holder seg lav. Det blir likevel en tøff vår, men vi tror folk flest vil oppleve at økonomien bedres gjennom andre halvår i år, sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge i en pressemelding.

Flinke til å spare

Høye renter og inflasjon klarte ikke å legge noen real demper på spareglade nordmenn. Sparingen i investeringsprodukter og innskudd fra privatpersoner økte med 7,2 prosent. Høyrentekontoer og fastrente står for hoveddelen av veksten.

– I fjerde kvartal økte innskudd til privatpersoner annualisert med 12,5 prosent, innskuddsrente på rundt 5 prosent er attraktivt. Samtidig er det tøffe tider for mange der ute. Da er det betryggende å se at mange setter av penger på konto for å ha reserver, forteller Storset.

Nordea rapporterer om at de fikk 11.500 nye privatkunder i løpet av fjerde kvartal.