EU-kommisjonen forslo et regelverk tilbake i 2021, men har brukt mye tid på å samkjøre teksten samtidig som oppmerksomheten rundt tekstgenereringsmodellen ChatGPT har eksplodert de siste to årene.

EUs juridiske eksperter og medlemslandenes regjeringer ble enige om et sett kjøreregler i desember i fjor, et regime som ble omtalt som verdens første forsøk på å regulere en raskt voksende teknologi.

Et politisk vedtak ble ansett som en formalitet etter dette, men både Frankrike og Tyskland fryktet at lovverket ikke var solid nok og at det kunne avføde endeløse runder med samtaler om innhold og begrensninger, men også være en brem for innovasjon.

Men fredag kunne alle ambassadørene samle seg om en felles tekst som skal samordne regelverket på dette området i alle medlemslandene. EU-parlamentet skal stemme over forslaget i mars eller april, og den formelle politiske godkjenningen vil etter planen skje i mai.