Flere starter egen bedrift: Fikk spørsmål om hun ikke heller skal starte med noe hun kan