Det gjelder blant annet langfredag og andre påskedag, heter det i en pressemelding fra selskapet. Ordningen er ny av året og gjelder for hele Norden. Fordelen for selskapet er at de da kan holde hjulene i gang også disse dagene.

Arbeidet med å få godkjent beslutningen ut fra både forretningsmessige og juridiske perspektiver, skjedde i 2023. Da ble det også ført forhandlinger om lokale avtaler med fagforeningene.

– Fagforeningene støttet helt fra start initiativet om å erstatte helligdager med andre datoer. Vi opplevde at de satte pris på kulturen i If, som fremmer ulike livsverdier og et likeverdig arbeidsliv, sier Karina Messel hos If.

Etter norsk lov har alle i tillegg rett til fri fra arbeid, skolegang, tjenesteplikt og lignende i opptil to selvvalgte dager hvert år i forbindelse med høytider etter sin religion. Men også her kan arbeidsgiver kreve at fridagene jobbes inn igjen.