Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Fredagens snittpris per kWh er 14,8 øre lavere enn torsdag og 28,3 øre lavere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele september endte på 35,4 øre, ville altså ingenting blitt dekket av strømstøtten.

Maksprisen fredag på 53,7 øre per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 19,5 øre lavere enn torsdag og 13,3 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 87,6 øre.

Minsteprisen blir på 14,9 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.