Vil øke lønnsomheten i landbruket med å DNA-teste jorda

foto