Traktorer fra hele landet demonstrerte foran Stortinget

foto