Borten Moe i oljehøring: – Ingen ukultur

Tidligere olje-og energiminister Ola Borten Moe under åpen høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i forbindelse med behandlingen av saken om Olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst. Foto: Heiko Junge / NTB