– Vi reduserer tilbudet av kommersielle ruter med om lag 8 prosent fra september. Det er lavere reiselyst enn det vi hadde forventet, sier Widerøe-sjef Stein Nilsen til E24.

Reduksjonen tilsvarer rundt 20 avganger om dagen. Flyselskapet har om lag 430 daglige avganger.

Nilsen viser til folks lavere disponible inntekt som bakteppe for den reduserte etterspørselen etter flyreiser, og tror det dermed vil påvirke hele flybransjen. Han sier at sommeren ser bedre ut.

– Det er høyt ferietrykk, og da reiser folk. Det er mer når vi kommer over til normal virksomhet igjen at vi forventer at folk vil prioritere litt hardere, sier han.

Ifølge en pressemelding fra flyselskapet gikk kabinfaktoren ned med 4,1 prosentpoeng i juni, og etterspørselen i sommerferien er noe lavere enn forutsatt.

Widerøe har økt kapasiteten uten at antall passasjerer har vokst tilsvarende. En svekket norsk krone, høye drivstoffpriser og flypassasjeravgiften er noen av årsakene.