Tirsdagens snittpris per kWh er 12,8 øre lavere enn mandag og 34,05 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen tirsdag på 58,4 øre per kWh er mellom klokken 16 og 17. Den er 16,3 øre lavere enn mandag og 31,2 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 94,1 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting tirsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 29,7 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.