Sentralbanksjef Ida Wolden Bache antydet ved forrige rentemøte at det første rentekuttet sannsynligvis kommer allerede i september.

Men i slutten av mars og gjennom påsken har kronen svekket seg, skriver Finansavisen.

– Nok en gang er kronekursen betydelig svakere enn ventet av Norges Bank, og det taler nettopp for at det første rentekuttet skyves mer ut i tid, mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til avisen.

Han påpeker at rentebanen ikke indikerer et sikkert rentekutt før i desember.

– Og i verste fall, er det ikke utelukket at Norges Bank hever renten enda en gang, mener han.

– Dette er ikke tatt ut av løse lufta. I rentebanen har Norges Bank beholdt en liten opsjon for en heving i andre kvartal.

Han viser til at dollaren fortsatt er sterk, og at man først kan se for seg sterkere kronekurs når renten settes ned i USA.

Videre viser han til at Norges Bank la seg på anslag for rammen i lønnsoppgjøret på 4,9 prosent, mens partene i arbeidslivet venter 5,1 prosent.

– De tilbakemeldingene vi får fra arbeidslivet er at Norges Bank har lagt seg litt lavt. Og hvis vi får lønnsvekst på 5-tallet og svak krone på toppen, ligger det an til et utsatt rentekutt og, i verste fall, en heving, tror Hov.