– Så langt har vi sett at inflasjonen har satt sine spor hos nordmenn med lav inntekt og tilhørende lite tilgang til kreditt, men nå øker betalingsproblemene hos andre grupper, sier sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum i en pressemelding. Intrum er Skandinavias største inkassoselskap.

– Årsaken til at vi først nå ser at misligholdet på billån stiger, er at mange nordmenn bygget opp en solid sparebuffer under pandemien, sier han videre.

De som kjøpte bil med lav rente eller inngikk rimelige leasingavtaler under pandemien, vil nå se at kostnader øker vesentlig, advarer Trasti.

I perioden fra november 2022 til januar 2023 registrerer selskapet en femdel flere inkassosaker sammenlignet med samme periode året før.

Trasti sier dette er det første sykdomstegnet i privatøkonomien til folk flest. Selskapet frykter at utviklingen kommer til å fortsette fordi det er ventet at rentene kommer til å forbli høye eller øke enda mer.