Skolekjøring kollapset. Det endte med konkurs for drosjeselskap