Meteorologisk institutt har meldt ekstremvarsel på rødt nivå for store deler av Trøndelag i tidsrommet onsdag og torsdag denne uka.

– I praksis betyr dette at infrastrukturen for strømforsyning i regionen blir utsatt for ekstraordinære påkjenninger, som vil kunne føre til mange feilsituasjoner i strømnettet, skriver nettselskapet i en driftsmelding.

De skriver at de gjør alle forberedelser de kan, men at de kan bli nødt til å vente på dagslys eller til været løyer før de kommer seg ut i terrenget for å rette eventuelle feil som oppstår.

– Oppsummert betyr dette at samtlige innbyggere i Trøndelag må være forberedt på at de kan oppleve strømbrudd i løpet av det neste døgnet, og hvis det blir mange feil så må det påregnes at disse feilene kan bli langvarige, det vil si alt ifra noen timer til flere døgn, skriver Tensio.

– Tensio vil derfor råde innbyggerne i Trøndelag til å være forberedt på at strømmen kan bli borte over lengre tid. Langvarig bortfall av strømmen kan videre bidra til stengte tunneler, stengte butikker og utfall i mobilnettet, skriver de.