Av de 155 målte papiravisene opplevde 75 en nedgang i lesertall, ifølge en oversikt fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Kun tre papiraviser hadde en økning i antallet lesere i fjor, og samlet sett har det vært en tilbakegang i papirlesingen med 13 prosent fra 2022 til 2023.

– Dette er en naturlig utvikling, og framover vil vi fortsette å se nye abonnementsmodeller som er mer tilpasset endringene i folks medievaner, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL.

Vekst for regionavisene

De fire regionavisene Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen er imidlertid i vekst digitalt med totalt 9,3 prosent. Også 71 prosent av lokalavisene kan vise til vekst digitalt det siste året.

– At alle de fire regionavisene og det store flertallet av lokalavisene får flere lesere digitalt, viser viktigheten av vitale og innovative mediehus over hele landet, sier Øgrey.

De aller største nettstedene digitalt er VG, etterfulgt av NRK, Yr, Dagbladet og TV 2.

Peker på Facebook

Likevel går den totale digitale dekningen for norske nettsteder tilbake med 2 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med samme tid året før.

Dette skyldes blant annet endringer hos tredjepartsaktører og sosiale medier, som Facebook, som i mindre grad prioriterer redaksjonelle medier.

Det er også tilbakegang for papirmagasinene som samlet sett hadde en nedgang på 7,1 prosent sammenlignet med 2022.