Flere sliter med tannlegeregningen. Én telefon sparte Kristin for 9000