Aldri før har oljefondet hatt høyere avkastning, målt i norske kroner, enn i fjor. Markedsverdien var ved årsslutt 15.764 milliarder – hele 26,8 prosent over nivået ett år tidligere.

* Oljefondets samlede markedsverdi økte med 3336 milliarder kroner i fjor.

* Avkastningen var på 16,1 prosent – tilsvarende 2222 milliarder kroner.

* Den svake kronekursen bidro med valutaeffekter på 409 milliarder kroner. Målt i amerikanske dollar, var veksten på 19,75 prosent.

* Den samlede tilførselen til fondet utgjorde 704 milliarder kroner når forvaltningskostnader er trukket fra.

Til tross for at fondet hadde en solid avkastning i fjor – det tredje beste året i fondets historie – ligger den likevel 0,18 prosentpoeng bak referanseindeksen. Det er målestokken fondet har valgt for hvor bra det presterer. Det skjer relativt sjelden at oljefondet ikke slår referanseindeksen. Forrige gang var i 2018. Siden finanskrisen brøt ut i 2008, har det bare skjedd tre ganger tidligere.

Forklaringen ligger i eiendomsinvesteringene, som fortsatte sine langvarige verditap i fjor.

Ikke fornøyde

Investeringene i unotert eiendom fikk en negativ avkastning på 12 prosent i fjor – det svakeste resultatet i fondets historie, ifølge leder Mie Holstad for fondets eiendomsplasseringer. Etter seks kvartaler med verditap ligger de private eiendomsinvesteringene nå 22 prosent under toppen i andre kvartal 2022.

– Vi er jo ikke fornøyde med det relative resultatet. Når eiendom ikke gjør det bra, og det du har solgt for å kjøpe disse eiendommene, gjør det veldig bra, så blir det relative bidraget deretter, sier nestleder Trond Grande for fondet til NTB.

Hovedforklaringen på fallet i fjor, lå i stigende renter, høy inflasjon og sviktende etterspørsel etter den type eiendom fondet er investert i, ifølge sjefen for oljefondet, Nicolai Tangen.

– Vår portefølje har vært velplassert, men overhodet ikke immun mot markedsbevegelsene og de strukturelle endringene i kontorsegmentet, spesielt i USA, sa Holstad under presentasjonen av fondets årsresultat tirsdag.

Mens renter og aksjer bidro positivt til realavkastningen, trakk eiendom den ned med hele 47 prosentpoeng.

Aksjer og renter

Oljefondets aksjeportefølje hadde en markedsverdi på 11.174,3 milliarder kroner ved utgangen av 2023. I alt var fondet investert i 8859 selskaper i 65 land.

– Til tross for høy inflasjon og geopolitisk uro, var aksjemarkedet i 2023 veldig sterkt, etter et svakt år i 2022. Særlig teknologiaksjer hadde en svært god avkastning, sa Tangen.

De sju teknologiselskapene som bli kalt «The Magnificent Seven» – Microsoft, Apple, Nvidia, Meta, Amazon, Alphabet og Tesla – utgjorde sammen de aller største bidragsyterne til fondets avkastning med over 600 milliarder kroner. Det tilsvarer over en firedel av den samlede avkastningen til oljefondet i fjor.

På åttende plass ligger det danske farmasiselskapet Novo Nordisk, som har hatt en eventyrlig utvikling etter slankesuksessen til selskapets diabetesmedisin. Novo Nordisk er nå Europas største selskap, målt i verdi.

Overvekt knyttes til over 200 sykdommer og spørsmål nå er om hovedkomponenten i selskapets diabetesmedisin kan brukes i behandlingen også av noen av disse, påpeker strategitopp Gemma Game for helsesektoren i oljefondet.

Lite grønt

4.271,7 milliarder kroner lå i rentepapirer i 46 land, mens verdien av de 897 eiendommene i 14 land som oljefondet har investert i, var på 301,1 milliarder kroner.

I tillegg var 17,7 milliarder kroner investert i infrastruktur for fornybar energi. Dette utgjør 0,1 prosent av fondets investeringer.