– Etter grundig og tung vurdering har jeg gitt AID beskjed om at jeg trekker meg fra min stilling med umiddelbar virkning, sier Trude Vollheim i en pressemelding.

Det var Aftenposten som meldte om saken først.

Avgjørelsen kommer etter at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fått et varsel om kritikkverdige forhold i Arbeidstilsynet.

– Selv om jeg i stort ikke kjenner meg igjen i beskrivelsene av Arbeidstilsynet som gis i varselet og mediene, så vil jeg av hensyn til alle ledere og ansatte nå fratre slik at etaten forhåpentligvis kan få ro til å konsentrere seg om det viktige samfunnsoppdraget som etaten har, sier Vollheim.

– Respekterer beslutningen

Det er en krevende situasjon, sier Ronny Jørgenvåg, som blir fungerende direktør i tilsynet.

– Vi respekterer Trude Vollheims beslutning. Hun har gjennom sine sju år som direktør gjort en betydelig innsats for etaten og for samfunnsoppdraget vi som Arbeidstilsyn forvalter. Hun har ledet etaten gjennom flere krevende prosesser; gjennom omstilling, korona og i en tid der både etatens forebyggende arbeidsmiljøarbeid og arbeidet mot arbeidslivskriminalitet har blitt stadig viktigere, sier Jørgenvåg.

Takker for innsatsen

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) tar til etterretning at Vollheim har valgt å trekke seg fra stillingen og takker henne for innsatsen hun har lagt ned siden 2017.

– I Norge skal vi ha trygghet i arbeidslivet, med ryddige forhold og trygge, gode arbeidsplasser. Vi ønsker en rettferdig og seriøs arbeidslivspolitikk der alle bedrifter følger reglene. Arbeidstilsynet er en viktig etat i dette arbeidet, med hovedoppgave å avdekke arbeidskriminalitet og føre tilsyn. Denne innsatsen fortsetter med uforminsket styrke, sier Brenna.

Arbeidstilsynet har hovedkontor i Trondheim. Trude Vollheim fikk i 2023 nye seks år som direktør i Arbeidstilsynet, etter en avgjørelse i statsråd.