Det nøyaktige antallet elektroniske søknader om tilskudd som var mottatt innen fristen 31. oktober, er på 7466, opplyser Landbruksdirektoratet til NTB. Tallet kan øke noe når papirsøknader og søknader som har fått dispensasjon fra fristen, er registrert.

Når vær, vind og lignende forhold hindrer bøndenes produksjon, kan de søke om tilskudd fra staten for å dekke tapt inntekt.

Til sammenligning sendte norske bønder inn til sammen 1052 søknader om kompensasjon for produksjonssvikt i fjor, mens det i tørkeåret 2018 ble sendt inn 14.419 søknader om erstatning. Da ble det utbetalt i underkant av 1,8 milliarder kroner.

Overgår prognosene

I et «normalår» kommer det vanligvis inn 500 til 1000 søknader om tilskudd ved produksjonssvikt.

Årets søknadsmengde overgår prognosene fra september. Da ble det anslått at jordbruket ville sende 6600 søknader om tilskudd – til en samlet verdi av 560 millioner kroner. Hva det samlede beløpet blir, er for tidlig, men det kommer nok til å bli høyere enn prognosen tilsa.

– Noe av økningen i antallet søknader kan skyldes at enkelte deler av landet fikk mye nedbør og vanskelige høsteforhold i september og starten av oktober, sier seniorrådgiver Grete Mari Sand i direktoratet til NTB.

Tørke, flom og ekstremvær

Årsaken til de høye tallene i år er i hovedsak tørken på Sør- og Østlandet tidlig på sommeren og flom som følge av ekstremværet Hans. I enkelte områder er skadeårsaken også en kombinasjon av disse. I tillegg har det vært tørt i deler av Troms og Finnmark, ifølge Landbruksdirektoratet.

Omfanget er størst i Oslo og Viken og i Innlandet som ble rammet av tørke og deretter flom. Her er det skader spesielt innen korn og grovfôr. Disse fylkene står for rundt tre av fire – 75 prosent – av de innsendte søknadene.

Det ventes i tillegg en del søknader for grovfôr i Agder og i Troms og Finnmark som følge av tørke. Enkelte potetprodusenter, særlig i Innlandet, er hardt rammet av flom. Produsenter av mandelpotet ser ut til å være spesielt berørt.

Det er allerede utbetalt rundt 44 millioner kroner i forskudd. Sand venter at rundt halvparten av søknadene vil være behandlet før årsskiftet.

– Mange kommuner og statsforvaltere i områdene som var berørt av tørke og flom, har økt ressursene for å håndtere store søknadsmengder, og det gjøres en stor innsats i forvaltningen for å få betalt ut tilskudd så raskt som mulig, sier hun.

Utvider støtten

Produksjonssviktordningen for bønder utvides etter ekstremværet Hans, opplyste regjeringen tidligere i høst.

Eksisterende tak for erstatning for grovfôr, korn og annet frø til modning er endret fra 750.000 kroner til 900.000 kroner. For frukt og bær, poteter og grønnsaker økes satsen fra 1,5 til 1,8 millioner kroner.

I tillegg skal bøndene få utbetalt en større andel av forskuddsutbetalingen i produksjonssviktordningen. Andelen øker fra 50 til 70 prosent fra og med produksjonssesongen 2023.

Før kunne man ikke få tilskudd gjennom ordningen som følge av dårlig kvalitet på kornet, men det skal det gjøre fremover.

– Nå skal først kommunene gi en uttalelse til søknadene, før saken oversendes statsforvalterne. Det er de som fatter vedtak om tilskudd, sier Sand.

Dokumentasjonskravene i naturskadeordningen, en egen ordning og ikke en del av produksjonssviktordningen, er også blitt endret. Terskelen heves for hva bøndene kan dokumentere, men samtidig lempes det på reglene for bruk av anbud ved dokumentasjon av kostnader ved gjenoppretting.

Disse er rammet:

* Grovfôr (husdyr og salg): 2386 søknader

* Korn og annet frø til modning: 4716 søknader

* Poteter: 107 søknader

* Grønnsaker: 56 ventede søknader

* Frukt: 45 ventede søknader

* Bær: 40 ventede søknader

* Honning: 116 søknader

– Det er ingen tvil om at dette vil gå utover hvor mye norsk mat vi vil klare å levere i år. Samtidig viser det hvor viktig det er at vi har en matvareberedskap. Neste storflom og tørkesommer kan bli enda verre, sa landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) til NTB da prognosene kom inn i september.