Fredagens snittpris per kWh er 11,7 øre lavere enn torsdag og 7,7 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen fredag på 39,4 øre per kWh er mellom klokken 16 og 17. Den er 22,9 øre lavere enn torsdag og 5,9 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 70,4 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på 23,2 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.