184 milliarder kroner av utbyttet gikk ut av landet, som er på nivå med året før, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utbyttet til offentlig forvaltning økte med 69 prosent til 76 milliarder kroner, mens utbyttet til husholdningene ble halvert til 75 milliarder kroner.

890.000 personer eide aksjer i 2022. Det tilsvarer 16,2 prosent av befolkningen.

– Aldri tidligere i statistikken har så mange personer vært aksjonærer, sier rådgiver Caroline Wang Paulsen i SSB.

Husholdningene mottok 10,3 prosent av det totale utbyttet i 2022. Dette er den laveste andelen siden 2008. Beløpet er imidlertid høyt sammenlignet med de siste årene. Foruten rekordåret 2021 må man tilbake til 2015 for å finne et høyere beløp til husholdningene.

Blant næringene kom 159 milliarder kroner fra bergverksdrift og utvinning, som omfatter olje- og gasselskapene. Det er mer enn en dobling fra året før. Også innen elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning ble utbyttet mer enn doblet, til 43 milliarder kroner.

Av den mannlige befolkningen eide 22,1 prosent aksjer i 2022. Andelen blant kvinner var 10,2 prosent. Menn mottok 80 prosent av utbyttet som ble delt ut til personer.