Lørdagens snittpris per kWh er 4,8 øre lavere enn fredag og 18,7 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele juni endte på 20,9 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen lørdag på 27,05 øre per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 0,3 øre høyere enn fredag og 24,1 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 54,8 øre.

Minsteprisen blir på 0,08 øre per kWh mellom klokken 14 og 15 og er den laveste i landet.