Tall fra Statistisk sentralbyrås varehandelsindeks viser at detaljhandelen tok seg opp fra april til mai etter en lang periode med nedgang. Omsetningsvolumet økte med 1,2 prosent.

De siste tremånedersperiodene har vist en nedgang i detaljhandelen. Trenden i denne sektoren har stort sett vært nedadgående siden utgangen av koronapandemien.

– Dette tyder på at den nedadgående trenden har flatet ut noe som en følge av at de to siste tremånedersperiodene har vært på om lag samme nivå, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas i SSB.

– Det var oppgang for de fleste næringene i mai. Hovedbidragene til den samlede veksten kom fra salg i byggevarehus og bensinstasjoner, sier Falla Aas videre.

Han sier samtidig at butikkhandel med sportsutstyr bidro til å dempe den samlede veksten noe.

Fra mai 2022 til mai 2023 var det en nedgang i detaljhandelen på 2,2 prosent.

Tall fra EUs statistikkontor Eurostat viste at landene i eurosonen hadde uendret omsetningsvolum i detaljhandelen fra mars til april.

I våre naboland Sverige og Danmark var det derimot en økning i handelen fra mars til april, på henholdsvis 0,4 og 3,1 prosent.

Virke: Forbrukerne etterspør billige varer

Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk i Virke, sier forbrukerne er preget av prisvekst og renteøkninger.

– Trenden med negative tall for byggevarer, elektronikk og andre kapitalvarer fortsetter i mai, mens dagligvare og klær har omsetningsvekst. Dette bildet har forsterket seg gjennom våren, sier Hammerstad til NTB.

– Forbrukerne etterspør billigere varer, også lavprisvarer i dagligvare, sier Hammerstad.

Hammerstad peker på tallene for omsetning, altså verdien av handelen. Tallene til SSB dreier seg derimot om salgsvolum.

Virke presiserer overfor NTB at det er omsetningen virksomhetene lever av.

NHO: Tallene er kontrastfulle

Direktør for handel Linda Vist i NHO Service og Handel sier tallene for mai er kontrastfulle.

– Ved første øyekast fremstår årets mai som en sterk handelsmåned. Når en dykker ned i detaljene, er inntrykket et litt annet, sier Vist til NTB.

Hun viser til at det hovedsakelig er salg av dagligvarer som drar opp tallene for mai. Sammenligner vi årets måned med i fjor, er økningen på hele 11,7 prosent. Også salget av vin og drikkevarer var sterkt i mai, med en økning på 4,6 prosent mot fjoråret.

– Vi ser at forbrukerne prioriterer nødvendighetsvarer, og de velger de billigste alternativene. Det er helt naturlig, med tanke på tiden vi lever i, sier Vist.

Hun understreker at inflasjon, renteøkning og store valutaforskjeller rammer både forbrukeren og handelsbedriftene.