Av sytten nye søkere til det norske Medietilsynet får ti avslag fordi de ikke fyller vilkårene for ordningen. Alle de sju nye avisene som får tilskudd i år er nettaviser. To av avisene er lokalaviser i Oslo: Avisa Oslo og VårtOslo. De trønderske nettavisene iLevanger, eid av Trønder-Avisa, og Steinkjer24 i Polaris Media-konsernet, får også produksjonstilskudd for første gang. Det samme gjelder nettavisene iHarstad i Harstad kommune, Randaberg24 i Randaberg kommune og Kongsvingeravisen MittKongsvinger, opplyser Medietilsynet i en pressemelding.

Produksjonstilskuddet er den største av de direkte mediestøtteordningene, og skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Støtteordningen likestiller papir- og nettaviser, og forvaltes av Medietilsynet. I år er potten til fordeling 388 millioner kroner. Hvor mye den enkelte støttemottaker får, blir avklart i løpet av kort tid, opplyser Medietilsynet.

Nei til Resett

De ti søkerne som får avslag, er Resett, Nett.no, Midtsiden, Totens Blad, Shifter, Filter, Document.no, ITavisen, Flatangernytt og TV-Vest.

– Flere søkere får i år avslag fordi de ikke har et bredt nok innhold av nyheter- og aktualitetsstoff fra ulike samfunnsområder, eller tilstrekkelig debattstoff til å fylle kravene i forskriften, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

For første gang avslås en søknad fordi Medietilsynet ikke finner det sannsynliggjort at avisen har en redaktør som svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten. Dette gjelder avisen Resett. Medietilsynet vurderer at avisen heller ikke oppfyller kravet til hovedformål, som er å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt.

Medietilsynets begrunnelse er at Resett på flere punkter bryter pressens egne etiske normer, for eksempel når det gjelder kildebruk og skille mellom fakta og meningsinnhold.

– Redaktøransvaret, uavhengigheten og å følge omforente presseetiske normer, er avgjørende forutsetninger for at produksjonstilskuddet skal oppfylle formålet om å fremme et mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier i den demokratiske infrastrukturen, sier Velsand.

Må oppfylle en rekke krav

Årets pott på vel 388 millioner kroner skal fordeles mellom lokalaviser, ukeaviser og nasjonale nisjeaviser (som er alternativer til de ledende nasjonale dagsavisene). 148 aviser mottar tilskudd i 2022. I fjor fikk avisene Klassekampen mest støtte, etterfulgt av Bergensavisen og Dagsavisen. For å få produksjonstilskudd må avisene oppfylle en rekke krav. De må blant annet ha som hovedformål å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten, i tillegg til å ha et bredt tilbud av nyhets, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder.

Avisa Steinkjer24, som er omtalt her, er eid av Polaris Media - samme konsern som eier MN24. Steinkjer24 leverer også journalistisk innhold til MN24. Journalister i disse redaksjonene kan eie aksjer i Polaris Media.