Sekker med strøsand fyker ut av hyllene: - Folk lærer aldri